Nyereményjáték szabályzat

INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK - RÉSZLETES SZABÁLYZAT

NYERJ GONDOZÁSMENTES FLORÁRIUMOT!

gondozasmentes.hu  / 2023.05.12

florárium

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: a @gondozasmentes.hu Instagram nyereményjátéka - nyerj gondozásmentes floráriumot!

A játék meghatározása: A gondozasmentes.hu Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon gondozasmentes.hu néven megtalálhatók. 

A játékban való részvétel feltétele:

 • A játékban való részvételhez a felhasználóknak meg kell írni a nyereményjátékot tartalmazó poszt alatt kommentben, hogy ők az otthonukban hol helyeznének el egy gondozásmentes floráriumot.

  A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott (számítógépes programmal kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

   

  1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

  A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki számára a nyereménye magyarországi címre elküldhető. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

  Fontos kitétel, hogy a nyereményt (Csatosüvege florárium - Kávécserje) floráriumot CSAK Budapesten és az agglomerációban tudjuk házhozszállítani!

   

  1. A játék időtartama

  A játék 2023. május 12. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2023. november 18-án 23:59-ig tart.

   

  1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

  A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

   

  1. A játékra való jelentkezés módja

  A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából válaszol a játék szövegezésében feltett kérdésre. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

  A nyereményjátékban minden olyan, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személy részt vesz, aki 2023. május 18-én 23:59 óráig

  • a Szervező Nyereményjátékáról szóló posztjában feltett kérdésre a poszt alatt választ ad. 

   

  1. Nyeremény: 1 db Csatosüveges florárium - Kávécserje. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki a Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező gondozasmentes.hu teljes egészében átvállalja.

   

  1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

  A nyereményjáték 2023. május 18-án 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2023. május 19-én  23:59 óráig megtörténik. A Nyertest az Insagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben és privát üzenetben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos módját a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

   

  1. A nyeremény átvételének feltételei

  A játékban részt vevők vállalják, hogy megoldják nyereményük budapesti, illetve Budapest agglomerációjában történő átvételét. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

   

  1. A Szervező jogai

  A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a gondozasmentes.hu hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A gondozasmentes.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a gondozasmentes.hu  számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A gondozasmentes.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

   

  1. Adatkezelés

  A nyereményjáték során a gondozasmentes.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

  A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: gondozasmentes@gmail.com

   

  Link a játékhoz