Nyereményjáték szabályzat

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK - RÉSZLETES SZABÁLYZAT

NYERJ SMART GARDEN 3 kapszulás konyhakertet!

gondozasmentes.hu  / 2021.09.30

nyereményjáték-smart-garden-nyerj

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: a @gondozasmentes.hu Facebook nyereményjátéka - NYERJ SMART GARDEN 3 kapszulás konyhakertet!

A játék meghatározása: A gondozasmentes.hu Facebook oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon gondozasmentes.hu néven megtalálhatók. 

A játékban való részvétel feltétele:

 • A játékban való részvételhez a felhasználóknak meg kell írni a nyereményjátékot tartalmazó poszt alatt kommentben, hogy ők milyen organikus zöldséget termesztenétek legszívesebben a Smart Garden-ben:

  • koktélparadicsomot,
  • koriandert,
  • római salátát

A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott (számítógépes programmal kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki számára a nyereménye magyarországi címre elküldhető. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

 1. A játék időtartama

A játék 2021. szeptember 30. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. október 14-én 23:59-ig tart.

 

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából válaszol a játék szövegezésében feltett kérdésre. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személy részt vesz, aki 2021. október 14-én 23:59 óráig

 • a Szervező Nyereményjátékáról szóló posztjában feltett kérdésre a poszt alatt választ ad. A válasznak tartalmaznia kell a ,,koktélparadicsom", ,,koriander" és ,,római saláta" kifejezések közül egyet.

 

 1. Nyeremény: 1 db fehér színű Smart Garden 3 kapszulás konyhakert (Click and Grow). A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Facebookon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező gondozasmentes.hu teljes egészében átvállalja.

 

 1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. október 14-én 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2021. október 15-én  23:59 óráig megtörténik. A Nyertest a Facebookon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben és privát üzenetben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos módját a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

 

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A játékban részt vevők vállalják, hogy megoldják nyereményük magyarországi átvételét. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a hivatalos Facebook oldalán győzelmük esetén közzétegye az Facebookon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

 

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a gondozasmentes.hu hivatalos Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A gondozasmentes.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a gondozasmentes.hu  számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A gondozasmentes.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a gondozasmentes.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: gondozasmentes@gmail.com

 

Link a játékhoz