Nyereményjáték

INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

gondozasmentes.hu  / 2021.02.01.

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: a @gondozasmentes.hu nyereményjátéka

A játék meghatározása: A gondozasmentes.hu Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon @gondozasmentes.hu néven megtalálhatók. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával, a Szervező nyereményjátékról szóló bejegyzését megosztják a story-jukban, és a feltételekben meghatározott módon legalább 2 Instagram felhasználó megjelölésével kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott (commentpicker programmal kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki tudja vállalni nyereménye budapesti átvételét. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

 1. A játék időtartama

A játék 2021. február 01. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. február 07-én 23:59-ig tart.

 

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők Instagram oldalával, a Szervező nyereményjátékról szóló post-ját megosztja a story-jában, továbbá a 2021. február 01-én közzétett fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentben megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan, a 2. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személy részt vesz, aki 2021. február 07-én 23:59 óráig

 • a Szervező Nyereményjátékáról szóló post-ját megosztja a story-jában, 2 ismerősét megjelöli, valamint mind a Szervező hivatalos Instagram oldalát követi.

 

 1. Nyeremény: A nyereményjátékban az összes, a fent meghatározott Instagram posztot story-jában megosztó, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 1 db Csatosüveg - Nagy - Mexikói bambuszpálma. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező gondozasmentes.hu teljes egészében átvállalja.

 

 1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. február 07-én 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2021. február 08-án  23:59 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben és privát üzenetben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem.

 

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A játékban részt vevők vállalják, hogy megoldják nyereményük budapesti átvételét. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

 

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a gondozasmentes.hu hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A gondozasmentes.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a gondozasmentes.hu  számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A gondozasmentes.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a gondozasmentes.hu nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: gondozasmentes@gmail.com

 

Link a játékhoz